Thông tư, Quyết định về hóa đơn điện tử

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

    Tải định dạng File PDF

    Tải định dạng File Word

- Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử:

    Tải định dạng File PDF

 

©2017 Bản quyền thuộc về Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nguyễn Kim
Địa chỉ: Thôn Mai Nội, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Điện thoại: (84)-4 22459594

© 2016 Giải pháp Hóa đơn điện tử phát triển bởi Thái Sơn