Chọn file hóa đơn cần kiểm tra

Chọn file hóa đơn: (*)
Lưu ý: Chỉ chọn file có phần mở rộng '.xml' hoặc '.zip'.
Mã Kiểm tra: (*)

©2017 Bản quyền thuộc về Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nguyễn Kim
Địa chỉ: Thôn Mai Nội, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Điện thoại: (84)-4 22459594

© 2016 Giải pháp Hóa đơn điện tử phát triển bởi Thái Sơn